Projektowanie

Budowa sieci wodociągowej w ul. Dolnoleżajskiej w Jarosławiu

Rodzaj obiektu: sieć wodociągowa
Inwestor:
Katarzyna Januszczak, ul. Budziwojska 311, 35-317 Rzeszów
Małgorzata Kubica, ul. Legionów 19, 37-500 Jarosław
Ewa Szal, ul. Jana Dobrzańskiego 5/15, 37-500 Jarosław
Dariusz Hołysz, ul. Dolnoleżajska 97A, 37-500 Jarosław
Monika i Krzysztof Runowicz, ul. Zamkowa 2, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

dz. nr ewid. gr. 184, 191 przy ul. Dolnoleżajskiej w m. Jarosław

Czas realizacji:

od 11/03/2019 do 29/04/2019

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze bocznej ul. Dojazdowej w Jarosławiu

Rodzaj obiektu: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej
Inwestor:
PWiK Jarosław Sp. z o. o., ul. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

dz. nr ewid. 995, 1057/2, 1057/3, 1057/1, 1057/6 przy ul. Dojazdowej w m. Jarosław

Czas realizacji:

od 30/04/2019 do 28/06/2019

Rozbudowa sieci wodociągowej w drodze bocznej ul. Lotników w Jarosławiu

Rodzaj obiektu: sieć wodociągowa
Inwestor:
Marian Sołek, ul. Lotników 10, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

dz. nr ewid. gr. 123/16, 123/12, 123/11, 123/9, 123/8 przy ul. Lotników i ul. Szczytniańska w m. Jarosław

Czas realizacji:

od 01/02/2020 do 20/03/2020

Budowa sieci wodociągowej na działkach oznaczonych numerami: 1186/3, 1206, 1207/2, 1208/2, 1210/10 miasto Jarosław Obręb 4 przy ulicy Różana i ulicy

Rodzaj obiektu: sieć wodociągowa
Inwestor:
Beata Białobrzeska, ul. Stanisława Augusta 16/56, 37-700 Przemyśl
Adres inwestycji:

dz. nr ewid. gr. 1186/3, 1206, 1207/2, 1208/2, 1210/10 miasto Jarosław Obręb 4 przy ulicy Różana i ulicy Zacisze w Jarosławiu

Czas realizacji:

od 14/09/2020 do 31/12/2020

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowa w Jarosławiu

Rodzaj obiektu: sieć kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej
Inwestor:
PWiK Jarosław Sp. z o. o., ul. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

dz. nr ewid. gr. 38/30, 38/50, 39, 38/52, 42/1, 42/3, 38/46, 38/45, 38/48, 38/40, 41/7, 41/8, 41/12, 38/42, 38/41, 38/60

Czas realizacji:

od 31/12/2020 do 14/05/2021

Budowa sieci wodociągowej w ul. Alei Pysiowej oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie nieruchomości dz. nr 585/3, 585/13 | 37-500 Jarosław przy ul. Grodziszczańskiej obręb 4 w Jarosławiu

Rodzaj obiektu: sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Inwestor:
PWiK Jarosław Sp. z o. o., ul. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

Dz. nr ewid. gr. 629/4, 585/13, 585/3, 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 580/22, 580/24, 580/16, 580/39, 580/41, 587/12 Jednostka ewidencyjna: Miasto Jarosław [180401_1] Obręb ewidencyjny: Jarosław [0004]

Czas realizacji:

od 15/05/2021 do 31/12/2021

Budowa sieci wodociągowej w ul. Diamentowej i ul. Szmaragdowej w Jarosławiu

Rodzaj obiektu: sieć wodociągowa
Inwestor:
PWiK Jarosław Sp. z o. o., ul. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

Dz. nr ewid. gr. 396, 56, 426, 66, 137/3, 81, 1498, 96, 139, 209 Jednostka ewidencyjna: Miasto Jarosław [180401_1] Obręb ewidencyjny: Jarosław [0002]

Czas realizacji:

od 01/01/2022 do 17/06/2022

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 w m. Szczytna

Rodzaj obiektu: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Inwestor:
Gmina Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

Dz. nr ewid. gr. 1068/3, 741/4 obręb Cieszacin Wielki, dz. nr ewid. gr. 202/2, 135/9 obręb Szczytna

Czas realizacji:

od 11/10/2022 do 28/12/2022

Budowa sieci wodociągowej DN125 oraz przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej DN110

Rodzaj obiektu: Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej
Inwestor:
Marian Mach, ul. Rajska 15, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

Dz. nr ewid. gr. 56/1, 61/5, 61/9 Jednostka ewidencyjna: Miasto Jarosław [180401_1] Obręb ewidencyjny: Jarosław [0004]

Czas realizacji:

od 21/02/2023 do 23/08/2023

Budowa sieci wodociągowej DN125 na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 715, 734/1, 735/2 (m. Jarosław, obręb 2) przy ul. Kruhel Pawłosiowski

Rodzaj obiektu: sieć wodociągowa
Inwestor:
Kamil Kudła, os. Piłsudskiego 8/8, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

Dz. nr ewid. gr. 715, 734/1, 735/2 Jednostka ewidencyjna: Miasto Jarosław [180401_1] Obręb ewidencyjny: Jarosław [0002]

Czas realizacji:

od 20/03/2023 do 18/08/2023

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 511/1, 389, 1172, 1174, 1175, 1176, 1182, 1304, 1311, 1313, 1314 w m. Tuligłowy obręb 0004

Rodzaj obiektu: sieć kanalizacji sanitarnej
Inwestor:
Gmina Rokietnica, Rokietnica 682, 37-562 Rokietnica
Adres inwestycji:

Dz. nr ewid. gr. 511/1, 389, 1172, 1174, 1175, 1176, 1182, 1304, 1311, 1313, 1314 Jednostka ewidencyjna: Rokietnica [180409_2] Obręb ewidencyjny: Tuligłowy [0004]

Czas realizacji:

od lipiec 2023 do listopad 2023

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 oraz sieci wodociągowej PE DN125 na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 490, 486/1, 475/5, 475/4, obręb 0003 w m. Jarosław

Rodzaj obiektu: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieć wodociągowa
Inwestor:
Katarzyna Stecko, ul. Wodna 8a, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

Dz. nr ewid. gr. 490, 486/1, 475/5, 476/4, Jednostka ewidencyjna: Miasto Jarosław [180401_1] Obręb ewidencyjny: Jarosław [0003]

Czas realizacji:

od listopad 2023 do marzec 2024

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 oraz sieci wodociągowej PE DN125 na działkach oznaczonych nr ewid. 629/4, 617, obręb 0004 w m. Jarosław

Rodzaj obiektu: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieć wodociągowa
Inwestor:
Monika Krupa-Potoczny, ul. Grodziszczańska 49, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

Dz. nr ewid. gr. 629/4, 617, Jednostka ewidencyjna: Miasto Jarosław [180401_1] Obręb ewidencyjny: Jarosław [0004]

Czas realizacji:

od listopad 2023 do marzec 2024

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 oraz sieci wodociągowej PE DN125 na działkach oznaczonych nr ewid. 629/4, 617, obręb 0004 w m. Jarosław

Rodzaj obiektu: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieć wodociągowa
Inwestor:
Maria Mączka, ul. Pełkińska 112, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

Dz. nr ewid. gr. 906/4, 910/1 910/2, 910/3, 910/4, 910/5, 910/6, 910/7, 910/8, Jednostka ewidencyjna: Miasto Jarosław [180401_1] Obręb ewidencyjny: Jarosław [0004]

Czas realizacji:

od marzec 2024 do czerwiec 2024

Projekt techniczny wewnętrznych instalacji wodociągowej kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz gazowej

Rodzaj obiektu: instalacje wewnętrzne
Inwestor:
Emilian Pierzycki, ul. Kopystyńskiego 22, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

Dz. nr ewid. gr. 2812/10, 2811/7, Jednostka ewidencyjna: Miasto Jarosław [180401_1] Obręb ewidencyjny: Jarosław [0004]

Czas realizacji:

czerwiec 2024

Zobacz naszą galerię

Scroll to Top