Wykonawstwo

Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Ujejskiego i Sandomierskiej

Rodzaj obiektu: sieć wodociągowa
Parametry techniczne:
 • PE Ø 90 o długości 78,00 mb, uzbrojenie – 1 hydrant podziemny DN80
 • PE100 SDR17 PN10 Ø 90 – 78,00 mb
 • hydrant podziemny DN80 – 1 kpl.
Inwestor:
Magdalena i Krystian Dziak
Adres inwestycji:

dz. ew. gr. nr 1395, 1326 obręb 4 Miasta Jarosław

Kierownik budowy:

mgr inż. Witold Polnik

Zgłoszenie:

Zgłoszenie znak AB-AAB.6740.3.56.2018 z dnia 13.09.2018 r.

Czas realizacji:

od 12/11/2018 do 27/11/2018

Przebudowa ul. Elektrownianej w Jarosławiu + odwodnienie – Etap I – kanalizacja deszczowa

Rodzaj obiektu: sieć kanalizacji deszczowej
Parametry techniczne:
 • PP Ø 400 – 120,00 mb
 • studnie betonowe Ø 1200– 4 szt.
Inwestor:
Gmina Miejska Jarosław, Rynek 1, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

dz. ew. gr. nr 2079/2, 2081/2 przy ul. Elektrownianej w m. Jarosław

Kierownik budowy:

mgr inż. Witold Polnik

Zgłoszenie:

Zgłoszenie znak AB-AAB.6743.727.2018 z dnia 11.10.2018 r.

Czas realizacji:

od 16/11/2018 do 10/12/2018

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Widna Góra obręb ew. Pawłosiów gm. Pawłosiów (ul. Pańska)

Rodzaj obiektu: sieć wodociągowa
Parametry techniczne:
 • PE100 SDR17 PN10 Ø 90 – 277,80 mb
 • hydrant nadziemny DN80 – 2 kpl.
Inwestor:
Gmina Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

dz. nr ewid. gr. 27/105, 27/137, 27/111, 27/115, 27/112, 27/133, 27/302, 27/113, 27/870, 27/7, 27/101 obręb ewid. Pawłosiów, gm. Pawłosiów

Kierownik budowy:

mgr inż. Witold Polnik

Pozwolenie na budowę:

Pozwolenie na budowę nr 713/2018 z dnia 11.10.2018 r

Czas realizacji:

od 05/11/2018 do 07/12/2018

Budowa odcinka sieci wodociągowej w rejonie ulicy Grodziszczańskiej w Jarosławiu

Rodzaj obiektu: sieć wodociągowa
Parametry techniczne:
 • PE100 SDR17 PN10 Ø 125 – 177,00 mb
 • hydrant nadziemny DN80 – 1 kpl.
Inwestor:
Mieczysław Szczotka
Adres inwestycji:

ul. Grodziszczańska, 37-500 Jarosław

Kierownik budowy:

mgr inż. Witold Polnik

Pozwolenie na budowę:

Pozwolenie na budowę nr 397/2019 z dnia 07.06.2019 r.

Czas realizacji:

od 03/07/2019 do 22/07/2019

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na dz. nr 1508/2 przy ul. Bandurskiego w Jarosławiu

Rodzaj obiektu: Sieć wodociągowa i przyłącz wodociągowa
Parametry techniczne sieci wodociągowej:
 • PE100 SDR17 PN10 Ø 110  – 88,00 mb
 • hydrant nadziemny DN80 – 1 kpl.
Parametry techniczne przyłącza:
 • PE100 SDR17 PN10 Ø 63  – 5,00 mb
 • studnia wodomierzowa betonowa Ø 1000 – 1 szt.
Inwestor:
Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie, Okręg Podkarpacki w Rzeszowie, ul. Prof. L. Chmaja, 35-021
Adres inwestycji:

dz. nr ewid. gr. 1508/2, 1548 przy ul. Bandurskiego w m. Jarosław

Kierownik budowy:

mgr inż. Witold Polnik

Zgłoszenie:

Zgłoszenie znak AB-AAB.6740.3.25.2019 z dnia 23.05.2019 r.

Czas realizacji:

od 02/08/2019 do 26/08/2019

Budowa sieci wodociągowej w ul. Dolnoleżajskiej w Jarosławiu

Rodzaj obiektu: sieć wodociągowa
Parametry techniczne:
 • PE100 SDR17 PN10 Ø 125  – 149,00 mb
 • hydrant nadziemny DN80 – 1 kpl.
Inwestor:
Katarzyna Januszczak, ul. Budziwojska 311, 35-317 Rzeszów
Małgorzata Kubica, ul. Legionów 19, 37-500 Jarosław
Ewa Szal, ul. Jana Dobrzańskiego 5/15, 37-500 Jarosław
Dariusz Hołysz, ul. Dolnoleżajska 97A, 37-500 Jarosław
Monika i Krzysztof Runowicz, ul. Zamkowa 2, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

dz. nr ewid. gr. 184, 191 przy ul. Dolnoleżajskiej w m. Jarosław

Kierownik budowy:

mgr inż. Witold Polnik

Pozwolenie na budowę:

Pozwolenie na budowę nr 422/2019 z dnia 13.06.2019 r.

Czas realizacji:

od 09/12/2019 do 20/12/2019

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej trasą po dz. ew. nr 347/73

Rodzaj obiektu: Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Parametry techniczne:
 • PVC Ø 200 mm. typ „N” – 142,8 mb
 • studzienki kanalizacyjne o śr. 425 mm – 4 szt.
Inwestor:
Gmina Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

dz. ew. gr. nr 347/73 w m. Cieszacin Wielki gm. Pawłosiów

Kierownik budowy:

mgr inż. Witold Polnik

Pozwolenie na budowę:

Pozwolenie na budowę nr 944/2019 z dnia 09.12.2019 r.

Czas realizacji:

od 12/03/2020 do 19/03/2020

Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej na dz. nr 118/1, 117/1 w Jarosławiu

Rodzaj obiektu: Sieć wodociągowa
Parametry techniczne:
 • PE100 SDR17 PN10 Ø 110  – 126,50 mb
 • hydrant nadziemny DN80 – 1 kpl.
Inwestor:
Iwona Matusz – Pęcak, ul. Batalionów Chłopskich 12, 37-500 Jarosław
Jarosław Pęcak, ul. Batalionów Chłopskich 12, 37-500 Jarosław
Witold Gładysz, ul. Hajnusa 18, 37-500 Jarosław
Waldemar Dudek, ul. Lipowa 1, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

dz. nr ewid. gr. 118/1, 117/1 przy ul. Batalionów Chłopskich w m. Jarosław

Kierownik budowy:

mgr inż. Robert Łyżeń

Zgłoszenie:

Zgłoszenie znak AB-AAB.6740.3.161.2019 z dnia 19.12.2019 r.

Czas realizacji:

od 18/02/2020 do 18/03/2020

Rozbudowa sieci wodociągowej w drodze bocznej ul. Lotników w Jarosławiu

Rodzaj obiektu: Sieć wodociągowa
Parametry techniczne:
 • PE100 SDR17 PN10 Ø 125  – 149,5 mb
 • hydrant nadziemny DN80 – 1 kpl.
Inwestor:
Marian Sołek, ul. Lotników 10, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

dz. nr ewid. gr. 123/16, 123/12, 123/11, 123/9, 123/8 przy ul. Lotników i ul. Szczytniańska w m. Jarosław

Kierownik budowy:

mgr inż. Robert Łyżeń

Zgłoszenie:

Zgłoszenie znak AB-AAB.6740.3.49.2020 z dnia 20.03.2020 r.

Czas realizacji:

od 23/04/2020 do 15/05/2020

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Cieszacin Wielki i Szczytna

Rodzaj obiektu: Sieć wodociągowa
Parametry techniczne:
 • PE100 SDR17 PN10 Ø 110  – 145,0 mb
 • hydrant nadziemny DN80 – 2 kpl.
Inwestor:
Gmina Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

dz. nr ewid. gr. 1073, 1071/1, 1071/2, 1070, 139/6, 202/2, 741/4 w m. Cieszacin Wielki i Szczytna, gm. Pawłosiów

Kierownik budowy:

mgr inż. Witold Polnik

Pozwolenie na budowę:

Pozwolenie na budowę nr 5/2020 z dnia 03.01.2020 r.

Czas realizacji:

od 16/05/2020 do 28/05/2020

Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. gruntów: 422/7, 737, 731/2, 735/2, 734 położonych w obrębie Tymce, gmina Lubaczów

Rodzaj obiektu: sieć wodociągowa
Parametry techniczne:
 • rurociąg PE100-RC 63×3,8 SDR17 PN10, L=427,00 m
 • rurociąg PE100-RC 32×2,0 SDR17 PN10, L=12,00 m
Inwestor:
Gmina Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
Adres inwestycji:

422/7, 737, 731/2, 735/2, 734 położonych w obrębie Tymce, gmina Lubaczów

Kierownik budowy:

mgr inż. Witold Polnik

Pozwolenie na budowę:

Pozwolenie na budowę nr 455/2018 z dnia 13.09.2018 r

Czas realizacji:

od 13/11/2020 do 27/12/2020

Rozbudowa sieci kanalizacji grawitacyjnej w m. Wierzbna, gm. Pawłosiów

Rodzaj obiektu: Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Parametry techniczne:
 • PVC Ø 200mm. typ „N” – 144,00 mb
 • pompownia ścieków  o śr. 1200 mm – 1 szt.
 • studzienki kanalizacyjne o śr. 400 mm – 7 szt.
Inwestor:
Gmina Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

dz. nr ewid. gr. 1, 1418, 1421, 1437, 1433, 1431, 1231 obręb 0008 Wierzbna

Kierownik budowy:

mgr inż. Witold Polnik

Pozwolenie na budowę:

Pozwolenie na budowę nr 930/2020 z dnia 28.10.2020 r.

Czas realizacji:

od 04/12/2020 do 21/12/2020

Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem m. Sobiecin, gm. Jarosław

Rodzaj obiektu: Sieć wodociągowa
Parametry techniczne:
 • PE100-RC 50×3,0 SDR17 PN10 – 71,60 mb
Inwestor:
Gmina Jarosław, Piekarska 5, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

dz. nr ewid. gr. 135/2, 135/5, 161/9, 290/1 w miejscowości Sobiecin

Kierownik budowy:

mgr inż. Witold Polnik

Czas realizacji:

od 14/12/2020 do 21/12/2020

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami m. Tuczempy, gm. Jarosław

Rodzaj obiektu: sieć kanalizacji sanitarnej
Parametry techniczne:
 • PE100-RC 125×7,4 SDR17 PN 10 – 260,0 mb
 • PE100-RC 110×6,6 SDR17 PN 10 – 51,0 mb
 • PE100-RC 90×5,4 SDR17 PN 10 – 5,0 mb
 • hydrant nadziemny DN80 – 2 kpl.
Inwestor:
Gmina Jarosław, Piekarska 5, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

Tuczempy jedn. ewid.: Jarosław [180404_2], obręb: Tuczempy [Nr 0010],  dz. nr ewid. gr. 156/4, 159/1, 159/3, 163, 166, 198/1, 201/2, 3293/1, 3293/2, 3293/3, 3295/3, 3295/4, 3314, 3375

Kierownik budowy:

mgr inż. Witold Polnik

Czas realizacji:

od 21/12/2020 do 20/01/2021

Budowa sieci wodociągowej m. Jarosław, gm. Jarosław, m. Sobiecin, gm. Wiązownica, m. Szówsko

Rodzaj obiektu: Sieć wodociągowa
Parametry techniczne:
 • PE100-RC 125×7,4 SDR17 PN 10 – 113,0 mb
Inwestor:
Gmina Jarosław, Piekarska 5, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

jedn. ewid.: Miasto Jarosław [180401_1], obręb: nr 3 [Nr 0003], dz. nr ewid. 1470, 1471, jedn. ewid.: Jarosław [180404_2], obręb: Sobiecin [Nr 0008], dz. nr ewid. 286/1,  jedn. ewid.: Wiązownica [180411_2], obręb: Szówsko [Nr 0009], dz. nr ewid. 3106

Kierownik budowy:

mgr inż. Witold Polnik

Czas realizacji:

od 20/01/2021 do 29/01/2021

Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach oznaczonych numerami: 1186/3, 1206/2, 1207/2, 1208/2, 1210/10 Miasto Jarosław

Rodzaj obiektu: Sieć wodociągowa
Parametry techniczne:
 • PE100-RC 125×7,4 SDR17 PN10– 155,00 mb
 • hydrant podziemny DN80 – 1 kpl.
Inwestor:
Beata Białobrzeska, ul. Stanisława Augusta 16/56, 37-700 Przemyśl
Adres inwestycji:

dz. nr ewid. gr. 1186/3, 1206/2, 1207/2, 1208/2, 1210/10 Miasto Jarosław Obręb 4 przy ulicy Różana i ulicy Zacisze w Jarosławiu

Kierownik budowy:

mgr inż. Robert Łyżeń

Zgłoszenie:

Zgłoszenie znak AB-AAB.6740.3.2389.2020 z dnia 31.12.2021 r.

Czas realizacji:

od 10/03/2021 do 31/03/2021

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Widna Góra

Rodzaj obiektu: Sieć wodociągowa
Parametry techniczne:
 • PE100 32×3,0 SDR11 PN 16 – 58,00 mb
 • PVC Ø 160×4,7 SN8 LITA– 46,00 mb
 • studzienki kanalizacyjne o śr. 400 mm – 3 szt.
Inwestor:
Gmina Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

Widna Góra jedn. ewid.: Pawłosiów [180406_2], obręb: Pawłosiów [Nr 0005],  dz. nr ewid. gr. 27/457, 27/427, 27/424

Kierownik budowy:

mgr inż. Witold Polnik

Zgłoszenie:

Zgłoszenie znak AB-AAB.6740.3.33.2021 z dnia 23.02.2021 r.

Czas realizacji:

od 14/05/2021 do 21/06/2021

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gr.: 1557, 1558/1, 1558/2, 1559, 1560, 1561 położonych w miejscowości Wierzbna, obręb ewidencyjny Wierzbna, gmina Pawłosiów

Rodzaj obiektu: sieć kanalizacji sanitarnej
Parametry techniczne:
 • PVC Ø 200×5,9 SN8 LITA– 188,00 mb
 • studzienki kanalizacyjne o śr. 400 mm – 6 szt.
Inwestor:
Gmina Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

Widna Góra jedn. ewid.: Pawłosiów [180406_2], obręb: Wierzbna [Nr 0008],  dz. nr ewid. gr. 1557, 1558/1, 1558/2, 1559, 1560, 1561

Kierownik budowy:

mgr inż. Witold Polnik

Zgłoszenie:

Zgłoszenie znak AB-AAB.6740.3.152.2021 z dnia 19.07.2021 r.

Czas realizacji:

od 25/08/2021 do 31/08/2021

Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Rodzaj obiektu: Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieć wodociągowa
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
 • PVC Ø 200 mm typ „N” – 42,50 mb
 • PE100-RC Ø 200 mm SDR17 – 28,60 mb
 • studzienki kanalizacyjne o śr. 400 mm – 3 szt.
Sieć wodociągowa:
 • PE100-RC Ø 110 SDR17 PN 10 – 141,00 mb
 • hydrant nadziemny DN80 – 2 kpl.
Inwestor:
Kazimierz Pajda, os. Piłsudzkiego 22/16, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

Kazimierz Pajda, os. Piłsudzkiego 22/16, 37-500 Jarosław

Kierownik budowy:

mgr inż. Kazimierz Pajda

Zgłoszenie:

Zgłoszenie robót budowlanych znak AB-AAB.6740.3.119.2021 z dnia 14.06.2021 r.

Czas realizacji:

od 14/09/2021 do 05/10/2021

Budowa sieci wodociągowej na dz. nr ewid. gr. 1456/1, 1468, 1484/1, 1484/2, 1484/3, 1484/4 obręb 3 w m. Jarosław

Rodzaj obiektu: Sieć wodociągowa
Parametry techniczne:
 • PE100-RC 125×7,4 SDR17 PN10– 117,50 mb
 • hydrant nadziemny DN80 – 1 kpl.
Inwestor:
Karol Dąbrowski,  ul. 3 Maja 48/27, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

1456/1, 1468, 1484/1, 1484/2, 1484/3, 1484/4 obręb 3 w m. Jarosław

Kierownik budowy:

mgr inż. Robert Łyżeń

Zgłoszenie:

Zgłoszenie znak AB-AAB.6740.3.260.2021 z dnia 29.10.2021 r.

Czas realizacji:

od 30/11/2021 do 05/01/2022

Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. gruntów: 128/3, 141, 389, 560, 563/1 położonych w obrębie Basznia Dolna, gmina Lubaczów

Rodzaj obiektu: Sieć wodociągowa
Parametry techniczne:
 • PE100-RC 90×5,4 SDR17 PN10 – 440,00 mb
 • PVC-U 200×5,9 SN8 LITA – 4,70 mb
 • przepompownia DN1200 – 1 szt.
 • studnia kanalizacyjna rozprężna DN800 – 1 szt.
Inwestor:
Gmina Lubaczów
Adres inwestycji:

nr ewid. gr. 128/3, 141, 389, 560, 563/1, 564 w m. Basznia Dolna, gmina Lubaczów

Kierownik budowy:

mgr inż. Witold Polnik

Pozwolenie na budowę:

Pozwolenie na budowę nr 457/2018 z dnia 13.09.2018 r.

Czas realizacji:

od 15/02/2022 do 08/04/2022

Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. gruntów: 128/3, 141, 389, 560, 563/1 położonych w obrębie Basznia Dolna, gmina Lubaczów Budowa odcinka sieci wodociągowej PE dn 110mm wraz z podłączeniem do niej istniejącej sieci PE DN 32 mm i dwóch przyłączy wody PE dn 40mm i 32mm

Rodzaj obiektu: Sieć wodociągowa
Parametry techniczne:
 • rurociąg PE100 110×6,6 SDR17 PN10 – 88,25 mb
 • rurociąg PE100-RC 110×6,6 SDR17 PN10 – 27,00 mb
 • zasuwa DN100 z obudową teleskopową i skrzynką – 1 kpl.
 • hydrant nadziemny DN80 – 1 kpl.
Inwestor:
Gmina Pawłosiów, Pawłosiów  88, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

nr ewid. gr. 1029/1 obręb Pawłosiów, 1080, 1081,1082, 1083, obręb Cieszacin Wielki w m. Cieszacin Wielki, Maleniska

Kierownik budowy:

mgr inż. Witold Polnik

Zgłoszenie:

Zgłoszenie z dnia 14.04.2022 r. znak AB-AAB.6740.3.94.2022

Czas realizacji:

od 04/05/2022 do 04/06/2022

Budowa sieci wodociągowej PE 110 oraz budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej PVC 200/250

Rodzaj obiektu: sieć wodociągowa
Parametry techniczne:
 • rurociąg PE100 125×7,4 SDR17 PN10 – 122 mb
 • zasuwa DN100 z obudową teleskopową i skrzynką – 1 kpl.
 • hydrant nadziemny DN80 – 1 kpl.
Rodzaj obiektu: sieć kanalizacji ogólnospławnej
Parametry techniczne:
 • rurociąg PVC DN200 – 83,37 mb
 • rurociąg PVC DN250 – 48,27 mb
 • studnia PVC DN400 – 13 szt.
Inwestor:
Sky Developers S.C. Tomasz Małka, Mateusz Rochalski
Adres inwestycji:

dz. nr ewid. gr. 1254, 1256,1258/12 obręb 0003 Jarosław oraz 2098/1, 2098/2, 2098/3 obręb 0004 Jarosław

Kierownik budowy:

mgr inż. Kamil Polnik

Zgłoszenie:

Zgłoszenie z dnia 18.04.2023 r. znak AB-AAB.6740.3.84.2023

Czas realizacji:

od czerwiec 2023 do lipiec 2023

Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 914, 502, 987/4, 988/1, 987/2, 986/4, 500/4, 499/2, 498/1, 493/1 ulica Pogodna w Jarosławiu

Rodzaj obiektu: sieć wodociągowa
Parametry techniczne:
 • rurociąg PE100 125×7,4 SDR17 PN10 – 220,1 mb
 • zasuwa DN80 z obudową teleskopową i skrzynką – 1 kpl.
 • hydrant nadziemny DN80 – 2 kpl.
Inwestor:
Dorota Zając
Adres inwestycji:

dz. nr ewid. gr. 914, 502, 987/4, 988/1, 987/2, 986/4, 500/4, 499/2, 498/1, 493/1 obręb 0002 Jarosław

Kierownik budowy:

mgr inż. Kamil Polnik

Zgłoszenie:

Zgłoszenie z dnia 31.08.2023 r. znak AB-AAB.6740.3.202.2023

Czas realizacji:

listopad 2023

Budowa sieci wodociągowej DN125 na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 715, 734/1, 735/2 (m. Jarosław, obręb 2) przy ul. Kruhel Pawłosiowski

Rodzaj obiektu: sieć wodociągowa
Parametry techniczne:
 • rurociąg PE100 125×7,4 SDR17 PN10 – 122 mb
 • zasuwa DN80 z obudową teleskopową i skrzynką – 1 kpl.
 • hydrant nadziemny DN80 – 1 kpl.
Inwestor:
Kamil Kudła, os. Piłsudskiego 8/8, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

dz. nr ewid. gr. 715, 734/1, 735/2 obręb 0002 Jarosław

Kierownik budowy:

mgr inż. Kamil Polnik

Zgłoszenie:

Zgłoszenie z dnia 25.08.2023 r. znak AB-AAB.6740.3.188.2023

Czas realizacji:

od październik 2023 do listopad 2023

Budowa sieci wodociągowej DN125 oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej DN110 na dz. nr 56/1, 61/5, 61/9 obr. 4 przy ul. Kruhel Pełkiński w Jarosławiu

Rodzaj obiektu: sieć wodociągowa
Parametry techniczne:
 • rurociąg PE100 125×7,4 SDR17 PN10 – 109,87 mb mb
 • zasuwa DN100 z obudową teleskopową i skrzynką – 1 kpl.
 • hydrant nadziemny DN80 – 2 kpl.
Inwestor:
Marian Mach, ul. Rajska 15, 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

dz. nr ewid. gr. 715, 734/1, 735/2 obręb 0002 Jarosław

Kierownik budowy:

mgr inż. Kamil Polnik

Zgłoszenie:

Zgłoszenie z dnia 31.07.2023 r. znak AB-AAB.6740.3.167.2023

Czas realizacji:

grudzień 2023

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 oraz sieci wodociągowej PE DN125 na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 490, 486/1, 475/5, 475/4 obręb 3

Rodzaj obiektu: sieć wodociągowa
Parametry techniczne:
 • rurociąg PE100 125×7,4 SDR17 PN10 – 183,90 mb
 • zasuwa DN80 z obudową teleskopową i skrzynką – 1 kpl.
 • hydrant nadziemny DN80 – 2 kpl.
Rodzaj obiektu: sieć kanalizacji sanitarnej
Parametry techniczne:
 • rurociąg PVC DN200 – 86,00 mb
 • rurociąg PVC DN160 – 1,50 mb
 • studnia DN400 – 4 szt.
Inwestor:
Katarzyna Stecko, ul. Wodna 8A 37-500 Jarosław
Adres inwestycji:

dz. nr ewid. gr. 490, 486/1, 475/5, 475/4 obręb 0003 Jarosław

Kierownik budowy:

mgr inż. Kamil Polnik

Zgłoszenie:

Zgłoszenie z dnia 15.03.2024 r. znak AB-AAB.6740.3.37.2024

Czas realizacji:

maj 2024

Zobacz naszą galerię

Scroll to Top